הנה 6 'חבלי ההצלה' שלך (מיוחד לכל מי שתקועה במשקל) :

מכירה את זה,שאת לא מצליחה לרדת במשקל? אז הכנתי לך 6 חבלי הצלה במיוחד לכל מיש תקועה במשקל מעט הפעמים שאני מרגיש חוסר אונים מטורף… אבל כשזה קורה? אני מרגישאיך כל תא ותא בגוף שלימתכווץ ורוצה להעלם מהעולםהזה… את תחושת ההתכווצות הזאת הרגשתילפני שבועיים בערך… כשבאמצע הארוחההשבועית והמשפחתית שלנו, לאמא שליהיו כאבי תופת (לרמה של […]