הזהב שבתחתית בור הדיאטות

דמייני בור בעומק של 100 מטרים,בור שנמצא בו זהב בשפע…אבל מה? ב-90 המטרים הראשוניםיש רק מים… הזהב נמצא ב-10 המטריםהאחרונים. יודעת מה את צריכה לעשות בשביללהגיע לזהב?בדיוק.לרוקן את הבור מהמים…ואז נשאר לך רק לאסוףאת הזהב ולצחוק כל הדרךאל אסף, מנהל הבנק שלך, נכון? ככה תהליך ריקון הגליקוגן עובד.מאגרי הגליקוגן זה המים שבתוךהבור… והשומן? זה הזהב. […]