איך הגוף שלך מרגיש בשעה 14:00

איך ההרגשה שלך בשעה 14:00 בצהריים… וההרגשה שלך בשעה 20:00 בערב… משפיעות על: (1) איך השמלה תשב על הגוף שלך (2) מה יהיה גודל החיוך שלך שתתעוררי בבוקר (3) איכות ה-15 שנה האחרונות שלך. זה מיני מחקר שאני עושה בזמן האחרון, אני בודק איך ההרגשה שאחרי ארוחת הצהריים, וההרגשה בשעות הערב… קשורות לבריאות הפיזית שלך, […]