5 השלבים לעשיית הדיאטה האחרונה שלך, אי פעם. [וכן, אני עושה את זה בשבילכן]

אני עושה את זה בשבילכן, כי לפעמים אני יודע ש אני לוטרה. ולא, לא לקחתי סם הזייה…אני באמת מרגיש כמו לוטרה: התכונות אופי של לוטרה הם:"אנשים אלה הם ערכיים ואידיאליסטים, נאמנים למשפחתם ולחבריםהקרובים ומונחים על פי רצונם לחיות את החיים על פי הערכים שלהם.הם סקרניים לגבי הסובבים אותם, אבל לא יקבלו איומים עלבטחונם של היקרים […]